Skip to main content

Privacyverklaring

School des Levens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. School des Levens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: hallo@schooldeslevens.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
School des Levens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Telefoonnummer
  3. E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
School des Levens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
School des Levens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia > 2 jaar > Voor telefonisch- en e-mailcontact.

Delen van persoonsgegevens met derden
School des Levens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
School des Levens maakt alleen gebruik van cookies om de veiligheid, kwaliteit en de werking van de website te monitoren en continue te verbeteren. School des Levens gebruikt daarvoor in de basis alleen noodzakelijke cookies, die ook van derden afkomstig kunnen zijn. Gegevens worden anoniem verwerkt en niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden of in enige andere vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan noodzakelijk of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School des Levens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@schooldeslevens.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
School des Levens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@schooldeslevens.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies.  Meer info