Skip to main content

School des Levens

Dé universiteit van het leven

Appeltje van Oranje

We hebben geweldig nieuws! School des Levens is genomineerd voor een Appeltje van Oranje 2022, omdat het bijdraagt aan het vergroten van kansen voor jongeren. Jij kunt stemmen op ons, want jouw stem dóet ertoe!

Stem op ons!

Onze missie

Onze missie is om jongeren tussen de 17 en 27 jaar te begeleiden naar de beste versie van zichzelf voor de toekomst. Wij ondersteunen jongeren bij hun vorming tot veerkrachtige mensen terwijl zij zich inzetten voor anderen in de samenleving. Zij hebben namelijk een belangrijke rol. Met School des Levens wordt het sociale weefsel van wijken versterkt, maatschappelijke problemen aangepakt en persoonlijke uitdagingen aangegaan.

Onze locaties

Wil jij een stap zetten in de goede richting? We hebben 4 locaties waar je het programma kunt volgen. In Den Haag, Den Bosch en Eindhoven.

Over het algemeen groeien de meeste deelnemers op in de wijken waar School des Levens zich bevindt. School des Levens daagt hen uit om hun leefwereld te vergroten, zichzelf te ontwikkelen en nieuwe kansen te benutten die worden aangeboden. Deze reis voelt soms wat ongemakkelijk, is vaak spannend, maar leidt uiteindelijk tot een verrijking voor henzelf en hun (directe) omgeving.

Ken jij iemand voor dit programma of wil je het zelf volgen? Neem contact met ons op

1
Den Haag – Schilderswijk
2
Den Haag – Moerwijk
3
Den Bosch – Tramkade
4
Eindhoven – Woensel-Noord

Stem jij ook op ons? Help ons met het vergroten van kansen voor jongeren!

Van droom naar...

School des Levens

School des Levens is een programma van de Maatschappelijke Diensttijd. In 2019 startte dit programma in de Haagse Schilderswijk bij Stagehuis Schilderswijk. Yassine Abarkane en Anne-Frieda Neijenhuis droomden over een kleinschalig en intensief begeleidingstraject voor jongeren uit deze wijk. Hun doel was om de jongeren uit hun comfortzone en hun vertrouwde omgeving te halen, en zo te ervaren wie ze zijn, welke kwaliteiten en talenten zij hebben en wat hun plek in de maatschappij is.

Nieuwe ervaringen

Ze zagen dat jongeren zichzelf om verschillende redenen belemmerden om nieuwe ervaringen op te doen. Dit kwam vaak door de armoede, discriminatie, sociaal culturele achterstand en/of taalachterstand. Het organiseren van bezoeken aan musea, theater, bijzondere mensen en plekken van betekenis door heel Nederland, verruimt hun wereld. Laat hen nadenken over hun eigen kwaliteiten en rol in de samenleving. En dat vormt hen.

Succesvol programma

De succesvolle elementen uit beide programma’s werden in één basisprogramma samengesmolten. Tevens startten Buro Cement in EindhovenDe Conceptenbouwers in Den Bosch en MOOI Welzijn in Moerwijk (Den Haag) voor jongeren uit hun stad(sdeel). Sindsdien hebben er al meer dan 100 jongeren aan School des Levens deelgenomen en het komende jaar zullen er nog meer bij komen. Totaal bereiken we tot medio 2023 ruim 500 jongeren en tieners.

GOUDen Rand

Sinds 2020 heeft School des Levens een GOUDen Rand gekregen door de samenwerking met een van de andere MDT programma’s, Ga voor Goud, van Centrum 1622.

“Door School des Levens ontdekken de jongeren wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen met hun leven.”

Projecten door en voor jongeren

Ieder jaar starten de jongeren binnen het programma met nieuwe projecten. Hoe gaaf is dat?!

Onze podcast

Het maken van een podcast was één van de dromen vanuit deelnemers dat leven heeft gekregen. School des Levens is de podcast waar jongeren centraal staan. Dit is de podcast gemaakt door jongen voor jongeren. Elke aflevering brengt de Leila (host) je inspirerende, motiverende maar ook vooral krachtige verhalen met wat de jongeren uit de Schilderswijk en Den Haag te vertellen hebben. Groei met ons mee. Stap uit jouw comfortzone. Leer jezelf beter kennen en laten we samen een impact maken. Word geïnspireerd door de alledaagse, maar ook vooral krachtige verhalen.

Onze partners

School des Levens wordt mede mogelijk gemaakt door bedrijven, overheden, fondsen en sociale organisaties die hetzelfde doel hebben als wij.

Stem jij ook op ons? Help ons met het vergroten van kansen voor jongeren!